Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
230-00-2320-000657
IBAN:
GR15 0140 2300 2300 0232 0000 657
BIC (ΚΩΔ. SWIFT ) CRBAGRAAXXX

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
47013990
ΙΒΑΝ : 
GR 76 0110 3980 0000 3984 7013 990
SWIFT BIC : ETHNGRAA